Guide to Useful Words

TOPICS

Dates
Kinship terms
Religious terminology

DATES

Czech Italian
Czech
Czech Months
English Czech Genitive form Abbreviations
January leden ledna led.
February únor února ún.
March březen března břez.
April duben dubna dub.
May květen května květ.
June červen června červ.
July červenec července červen.
August srpen srpna srp.
September září září září
October říjen října říj.
November listopad listopadu list.
December prosinec prosince pros.

Italian
Italian Months
English Italian Abbreviations
January genniao genn.
February febbraio febbr.
March marzo mar.
April aprile apr.
May maggio magg.
June giugno giugno
July luglio luglio
August agosto ag.
September settembre sett.
October ottobre ott.
November novembre nov.
December dicembre dic.

KINSHIP TERMS

French
Basic terminology
père father
mère mother
fils son
fille daughter
frère brother
sœur sister
grand-père grandfather
grand-mère grandmother
oncle uncle
tante aunt

In-law terminology
beau-père father-in-law
belle-mère mother-in-law
beau-fils son-in-law
belle-fille daughter-in-law
beau-frère brother-in-law
belle-sœur sister-in-law

RELIGIOUS TERMINOLOGY

Words and abbreviations for "Saint"
Language Masculine
singular
Feminine
singular
French Saint (St.) Sainte (Ste.)
Spanish Santo (San) Santa
Portuguese Santo (São) Santa
Italian Santo (San or Sant') Santa
Romanian Sfântu (Sf.) Sfânta
Breton Sant Santez
Basque San
German Heilige (hl.)
Finnish Pyhä
Hungarian Szent
Polish Święty (św.) Święta
Czech Svatý (Sv.) Svatá (Sv.)
Croatian Sveti Sveta
Albanian Shenjtori (Shën or Sh.)